DomovEkipaO nasCenik storitev

Misija IBM Corporate Service Corps v Sloveniji

Misija IBM Corporate Service Corps v Sloveniji

IBM je oznanil za?etek že druge misije IBM Corporate Service Corps v Sloveniji. IBM zaposleni bodo s prostovoljnim svetovanjem pomagali tistim projektom, ki podpirajo gospodarski razvoj in podjetništvo, izobraževanje ter socialne storitve. Gre za drugo misijo IBM Corporate Service Corps v Sloveniji. Omenjeni program, ki spodbuja lokalne vlade, podjetja in voditelje ter njihove pomembne iniciative, pomaga skupnostim po vsem svetu. 15-?lanska ekipa nadarjenih zaposlenih pri IBM iz ZDA, Mehike, Brazilije, Singapurja, Indije, Malezije in Argentine bo mesec dni preživela v Ljubljani in sodelovala z lokalnimi organizacijami ter pripravila kratko in dolgoro?na priporo?ila za podporo njihovim osrednjim iniciativam.

Podjetje IBM bo sodelovalo z naslednjimi organizacijami:

Zavod 404 – Ekipa IBM bo poskušala dolo?iti ustrezno organizacijo in potrebne korake, da razširi programe Zavoda 404 na podro?ju STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika) za osnovnošolce, srednješolce in druge u?ence. Širitev programa na nacionalno raven bo botrovala temu, da bo veliko ve? u?encev izkusilo in uživalo v tovrstnih predmetih in morda razmišljalo o prihodnji zaposlitvi oziroma karieri v tehnoloških in inženirskih sektorjih.

CEED Slovenija – IBM bo preu?il in pomagal postaviti klju?ne sistemske procese in znanja CEED poslovnega modela, da lahko CEED lažje in u?inkoviteje uresni?uje cilj spodbuditve gospodarske rasti s krepitvijo podjetništva in podpore malim podjetjem v njihovi rasti in internacionalizaciji. Projekt bo omogo?il nadaljnjo rast zavoda CEED, hitrejšo aktivacijo podjetnikov pri medsebojni pomo?i in sodelovanju kot tudi pri soustvarjanju lokalnega okolja, ki podpira podjetnost in podjetništvo kot pozitivno vrednoto. Projekt ima tudi pomembno mednarodno vlogo, saj bo omogo?il prenos modela, ki se je oblikoval v Sloveniji na druge CEED Centre in s tem hitrejšo mednarodno širitev zavoda CEED, kar bo omogo?ilo slovenskim podjetnikom tudi lažje povezovanje v mednarodnem okolju.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – IBM bo prispeval svoje izkušnje Društvu SOS telefon, da skupaj izdelajo priporo?ila za u?inkovito zbiranje podatkov o žrtvah nasilja, ki so uporabnice in uporabniki storitev pod okriljem Društva SOS telefon. U?inkovito zbiranje podatkov s spremljanjem žrtev nasilja v programih društva, kar bo omogo?ila podpora IBM strokovnjakov, bo pomembno osvetlilo problematiko nasilja nad ženskami in otroki – in to v letu, ko Društvo SOS telefon praznuje trideseto obletnico svojega delovanja.

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje – Ekipa IBM želi zavodu Simbioza, ki vklju?uje vse generacije v digitalno družbo in spodbuja vseživljenjsko u?enje, pomagati poiskati na?ine za optimizacijo sistemov in metod upravljanja ter nadgraditve trajnostne strategije. Izboljšave bodo zavodu omogo?ile u?inkovitejše sodelovanje z ve? deset tiso? prostovoljci, udeleženci, koordinatorji in mentorji ter vzpostavile možnosti za uresni?itev ogromnega potenciala za izobraževalne in športno-rekreacijske programe ter aktivnosti za starejše in mlade v Sloveniji.


Rudi Leskovec
foto: IBM


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com