DomovEkipaO nasCenik storitev

Rešitev pred vdori dronov?

Rešitev pred vdori dronov?

Družba Kaspersky je izdala novo varnostno rešitev, ki je zasnovana tako, da organizacijam in lastnikom nepremi?nin pomaga pri zaš?iti pred nedovoljenimi motnjami s strani civilnih brezpilotnih letal (trotov oz. dronov). Z izjemno kombinacijo ve? senzorjev, vklju?no z novim pristopom za zaznavanje brezpilotnih letal, ki ga je družba zasnovala z uporabo laserskega skeniranja, in tehnologijami strojnega u?enja, lahko Kaspersky Antidrone samodejno opazi, prepozna in prepove brezpilotnim letalom vstop na obmo?ja z omejenim dostopom. Ob tem pa naprave niso poškodovane.

V letu 2018 je bila vrednost globalnega trga brezpilotnih letal ocenjena na 14 milijard ameriških dolarjev, hkrati pa se predvideva, da bo do leta 2024 ta vrednost dosegla 43 milijard ameriških dolarjev. Gre za rast, ki jo poganjajo številne priložnosti in pozitivne spremembe, ki jih obeta uporaba brezpilotnih zra?nih plovil: vse od dobave blaga in pregleda predlaganih rudarskih lokacij ali gradbenih konstrukcij do izpolnjevanja razvedrilnih interesov posameznikov.

A vendar lahko na množi?en sprejem te revolucionarne tehnologije vplivajo negativne konotacije, ki so pogostokrat povezane z brezpilotnimi letali. Nedavna študija v Veliki Britaniji je celo pokazala, da ima samo 31 % vprašanih pozitivno stališ?e do njih. Na dojemanje trotov v veliki meri vplivajo primeri neprimerne oz. nelegalne uporabe brezpilotnih letal. Uporabiti jih je mogo?e namre? tudi za vohunske namene, v primeru strmoglavljenja lahko poškodujejo ljudi, povzro?ijo škodo na kriti?ni infrastrukturi, vklju?no z jedrskimi elektrarnami, ali prekinejo normalno delovanje letališ?a, kot na primer takrat, ko je bila vzletna steza britanskega letališ?a London Gatwick zaprta zaradi leta brezpilotnih letal.

Zaradi teh razlogov je pomembno vzpostaviti in ohranjati zaupanje v tehnologijo ter varovati njeno vlogo kot klju?no za inovacije podjetji in posameznikov. Pot za uresni?itev tega cilja je prepre?iti brezpilotnim letalom, da ogrožajo zasebnost ali varnost. Da bi pomagala pri razvoju varnejše uporabe brezpilotnih letalnih sistemov, zmanjšala s troti povezana tveganja ter pove?ala odgovornost upravljalca, je družba Kaspersky razvila lastno varnostno rešitev proti trotom.

Programska oprema varnostne rešitve Kaspersky Antidrone usklajuje delo ve? enot strojne opreme, ki so jih zagotovili partnerji, in razlikuje brezpilotna letala od drugih objektov. Primarna zaznavna enota iš?e trote z uporabo video kamer, ki so kombinirane z radarji, zaznavnimi sistemi, ki uporabljajo laser (angl. Light Detection and Ranging, LIDAR), ter zvo?nimi senzorji glede na potrebe uporabnika in okolja. Uporaba laserskega skenerja za dolo?itev pozicije trota je unikatna in jo je mogo?e najti le v varnostni rešitvi družbe Kaspersky, saj prej še ni bila uporabljena na tem podro?ju.

Ko je premikajo?i se objekt zaznan v zraku, se njegove koordinate prenesejo na namenski strežnik, ki jih nato pošlje na posebno enoto. V skladu s podatki iz primarne enote za zaznavanje se ta enota zasuka proti objektu, ga izsledi in pove?a sliko. Hkrati nevronska mreža, ki je poleg drugih premikajo?ih se objektov usposobljena za prepoznavanje trotov, analizira predmet na videoposnetku. ?e ga prepozna kot brezpilotno letalo, strežnik pošlje ukaz v namensko enoto, da ta omeji komunikacijo med napravo in njenim upravljavcem. Kot rezultat trot leti nazaj na mesto, iz katerega je vzletel, ali pa pristane na mestu, kjer je izgubil signal z upravljalcem. To pomeni, da naprava ne bo poškodovana, saj ni fizi?nega stika ali napada na trot.

Rudi Leskovec
foto: Kaspersky


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com