DomovEkipaO nasCenik storitev

Septembra polovica vseh napadov DDoS v tretjem ?etrtletju leta 2019

Septembra polovica vseh napadov DDoS v tretjem ?etrtletju leta 2019

V tretjem ?etrtletju leta 2019 se je število napadov s porazdeljeno ohromitvijo storitve (DDoS) pove?alo za tretjino tako v primerjavi s predhodnim tromese?jem (30 odstotnih to?k) kot tretjim ?etrtletjem 2018 (32 odstotnih to?k). To kaže poro?ilo o tovrstnih napadih Kaspersky DDoS Protection. Družba ugotavlja, da je rast primarno posledica pove?anja zlonamernih dejavnosti v jesenskem obdobju. Kar polovica (53 %) vseh napadov DDoS v tretjem ?etrtletju se je pripetila septembra.

Pove?anje števila napadov DDoS v tretjem ?etrtletju 2019 je povzro?ilo veliko število razmeroma preprostih tipov tovrstnih napadov. V predhodnih dveh tromese?jih tega leta je bila skupna rast posledica ve?jega števila pametnih napadov na aplikacijsko raven (angl. application layer), ki so jih izvedli usposobljeni kibernetski kriminalci. Delež pametnih napadov je iz 50 % vseh napadov DDoS v drugem ?etrtletju upadel na 28 % v tretjem tromese?ju 2019. V primerjavi z rezultati v tretjem ?etrtletju 2018 gre za rast števila napadov za 7 odstotnih to?k.

To spremembo lahko pojasni porast aktivnosti DDoS na za?etku šolskega leta. Medtem ko sta bila julij in avgust mirna, se je ve?ina napadov DDoS (53 %) pripetila prav septembra. Statisti?ni podatki kažejo, da je bilo 60 % prepre?enih napadov v septembru usmerjenih na šolska spletna mesta in elektronske revije. Glede ne to strokovnjaki družbe Kaspersky sklepajo, da so te napade izvedli amaterji, ki nimajo poglobljenega razumevanja, kako organizirati akcije DDoS.

Povpre?no trajanje pametnega napada v tretjem ?etrtletju 2019 se ni bistveno spremenilo v primerjavi z drugim ?etrtletjem 2019, vendar pa se je skoraj podvojilo v primerjavi s statisti?nimi podatki iz tretjega ?etrtletja 2018. ?as trajanja vseh napadov se je v povpre?ju skrajšal, kar je mogo?e pripisati velikemu številu kratkih napadov.

Rudi Leskovec
foto: Kaspersky


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com