DomovEkipaO nasCenik storitev

Zamenjajmo kolesa – kaj prinaša?

Zamenjajmo kolesa – kaj prinaša?

Nagrajena aplikacija za izkušnjo z navidezno resni?nostjo WheelSwap (Zamenjajmo kolesa), ki je del Fordove kampanje Share The Road (Souporaba cest), ima preprost cilj: spodbuditi voznike in kolesarje, da z majhnimi spremembami v na?inu vožnje oziroma kolesarjenja zagotovijo ve? varnosti za vse udeležence v prometu. Ve? kot 35 voznikov podjetja za dostavo Hermes je sodelovalo na usposabljanju v enem od skladiš? podjetja v Londonu. Hermes letno dostavi 390 milijonov pošiljk in v svojem omrežju zaposluje ve? tiso? voznikov.

Dogodek je bil odli?na priložnost, da so si vozniki cesto in promet ogledali iz druga?ne perspektive, kar 88 odstotkov se jih je strinjalo, da jih je izkušnja spodbudila k spremembi na?ina vožnje. Rast e-trgovine se nezadržno nadaljuje, zato imajo kurirji, ki pošiljke dostavljajo tudi s kolesi in dostavnimi kombiji, zelo pomembno vlogo, da naro?niki prejmejo naro?eno blago. Poro?ilo Centra za gospodarske in poslovne raziskave z naslovom Ekonomija uporabe dostavnih vozil po Evropi (Economics of Commercial Van Usage Across Europe) navaja, da se je število dostavnih vozil na cestah v Franciji, Nem?iji, Italiji, na Nizozemskem, v Španiji, Tur?iji in Veliki Britaniji od leta 2013 do leta 2018 pove?alo za ve? kot 10 odstotkov – s 23.250.000 na 25.690.000. Najve?jo rast so zabeležili v Tur?iji (31 odstotkov), Nem?iji (24 odstotkov) in Veliki Britaniji (20 odstotkov).

Aplikacija WheelSwap

Aplikacijo WheelSwap (Zamenjajmo kolesa) je po Fordovem naro?ilu razvila agencija Happy Finish, ki ima sedež v Londonu. Izkazala se je za u?inkovito orodje pri spodbujanju vživljanja v ?ustva drugih, saj je kar 91 odstotkov od prvih 1200 udeležencev preskusa izjavilo, da bo spremenilo svoje vedenje, 70 odstotkov jih je po izkušnji z navidezno resni?nostjo (VR) imelo boljši vpogled v svojo vožnjo in vožnjo kolesarjev, 60 odstotkov udeleženih voznikov in kolesarjev pa je v dveh tednih po udeležbi spremenilo svoje navade na cesti. Aplikacija je osvojila šest nagrad, med katerimi sta tudi priznanje SABRE in Evropska nagrada za odli?nost.

Rudi Leskovec
foto: Ford


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
 
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com