DomovEkipaO nasCenik storitev

Prometna opozorila za poletje 2014

Prometna opozorila za poletje 2014

Že prejšnji konec tedna se je promet pove?al iz Avstrije in Nem?ije proti Hrvaški, saj je bil v teh državah v ?etrtek praznik. Odslej naj vozniki vsak konec tedna, vse do sredine septembra, ra?unajo na pove?an promet proti morju oziroma Hrvaški in nazaj.

Nekaj odsekov, kjer ob mo?no pove?anem prometu pri?akujemo zastoje:
- Avtocesta A4 Maribor – Ptuj, na koncu avtoceste pri Ptuju, kjer se promet preusmeri z dveh pasov na en pas
- Avtocesta A2 Karavanke – Ljubljana, pred predorom Karavanke
- Glavna cesta št. 11 Koper – Šmarje – Dragonja
- Glavna cesta št. 111 Koper – Izola – Portorož
- Glavna cesta št. 9 Kozina – Starod
- Glavna cesta št. 6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane

Vsako leto se pove?uje tudi promet od vzhoda proti zahodu in nazaj. V poletnem ?asu je tako med avtocestami v Sloveniji najbolj obremenjena primorska avtocesta A1 med Ljubljano in Koprom. Zato je na tej cesti ob morebitni prometni nesre?i ali nujnem intervencijskem posegu pri?akovati daljše zastoje.

Najbolj obremenjeni mejni prehodi:
Se?ovlje (na cesti Portorož – Se?ovlje), Dragonja (na cesti Koper – Dragonja), vse bolj tudi So?erga (na cesti Gra?iš?e – So?erga), Starod (na cesti Kozina – Starod), Jelšane (na cesti Ilirska Bistrica – Jelšane), Obrežje (na avtocesti Novo mesto – Obrežje) in Gruškovje (na cesti Ptuj – Gruškovje).

Vsako leto slovenske ceste jasno pestijo tudi nemaloštevil?na dela na cesti. ?eprav je v gradbeništvu poletje najboljša sezona, bodo na odsekih, kjer je v turisti?ni sezoni najve? prometa, dela ve?inoma ustavljena. Do zaklju?ka del, predvidoma konec julija, bo oviran promet na štajerski avtocesti A1 med Šentrupertom in Vranskim. Na slovenskih avtocestah se pospešeno postavljajo protihrupne ograje, zato voznike opozarjamo na postavljene zapore, ki pa ob upoštevanju predpisov in signalizacije ne bodo bistveno vplivale na preto?nost prometa v poletnih mesecih.

V Sloveniji v ?asu turisti?ne sezone veljajo strožje omejitve za tovorni promet, in sicer je omejitev z nedelj in praznikov razširjena tudi na sobote med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa velja ob sobotah od 6. do 16. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 8. do 22. ure. Prav tako je tudi letos za turisti?no sezono avstrijski upravljavec avtocest napovedal prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 t skozi predor Karavanke. Prepoved bo veljala vse sobote od 28. 6. do 13. 9. 2014 od 8.00 do 14.00.

Pa še nekaj priporo?il voznikom

- Bodite strpni do drugih udeležencev. Poleti se na cestah pojavi ve?je število tujcev, ki ne poznajo cest tako kot doma?ini.
- Pri?akujte zastoje tudi izven prometnih konic, ki so obi?ajne v drugih letnih ?asih.
- Najbolj se promet zgosti ob koncih tedna ob petkih popoldne po 14. uri, ob sobotah med 9. in 16. uro (v?asih tudi dlje), ob nedeljah med 16. in 21. uro (v?asih tudi med 10. in 12. uro). Bolj kot drugi dnevi so prometno obremenjene tudi srede.
- ?e je le mogo?e, se na daljšo pot odpravite izven najve?jih konic, torej zve?er, pono?i ali zgodaj zjutraj.
- Imejte v avtu zadostno koli?ino pija?e.
- Vedno imejte pri roki dober zemljevid, ki vam bo ob nepredvidenih dogodkih pomagal poiskati alternativno pot. V zadnjem ?asu so bile v Sloveniji obnovljene številne regionalne ceste, po katerih je lahko vožnja ob turisti?nih prometnih konicah zelo prijetna, saj je v poletnem ?asu na njih praviloma manj prometa.
- Vro?ina lahko še poslabša zdravstvene težave ali utrujenost, zato se za volan usedite le spo?iti in zdravi. Na daljši poti na?rtujte ve? postankov.
-Izogibajte se prtljagi na zadnjih policah, saj v primeru trka ali ostrega zaviranja lahko poškoduje potnike.
- Vozite zmerno.
- Ob veliki vro?ini se pri preveliki hitrosti pnevmatike hitreje obrabijo ali celo poškodujejo, še posebej, ?e imate avto hkrati obremenjen z veliko prtljage.
- Bodite pozorni na napovedi poslabšanja vremena. Plohe in nevihte v hipu spremenijo vozne razmere.
- Dež po daljšem obdobju vro?ega in suhega vremena lahko pomeni zelo spolzko cestiš?e.
- Ob morebitni to?i ne ustavljajte v predorih in pod nadvozi. To je zelo nevarno po?etje in vas lahko stane ve? kot popravilo avta zaradi to?e.
- Bodite posebej pozorni na motoriste.
- ?e se odpravljate v tujino, se pozanimajte o prometnih predpisih v državah, skozi katere boste potovali.
- Še pred potovanjem se na www.promet.si pozanimajte, kakšno je stanje na cestah in pridobite kontakte za prometne informacije v državah, kamor potujete.
- Med vožnjo dobite sveže informacije za slovenske ceste na telefonu 1970 za avtoceste tudi na avtomatskem odzivniku 080 22 44.
- Imejte vklju?en radio, na katerem lahko pri?akujete prometne informacije.

Caranduser.com
foto: dars

 


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com