DomovEkipaO nasCenik storitev

Skoraj tri ?etrtine jih dostopa preko mobilnikov

Skoraj tri ?etrtine jih dostopa preko mobilnikov

Nova analiza tehnoloških zna?ilnosti naprav, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do digitalnih medijev, kaže, da je bilo v obdobju od junija 2019 do junija 2020 74 odstotkov vsega dostopa do digitalnih medijev opravljenega prek mobilnih naprav. Povpre?en mese?ni doseg digitalnih medijev se je v analiziranem obdobju pove?al za 32 odstotkov.

Lanskoletna iPROMova analiza je pokazala, da se trend rasti dostopa do digitalnih medijev prek mobilnih naprav umirja, letošnji podatki pa kažejo na ponovno okrepitev tega trenda. V analiziranem obdobju se je mobilni dostop do digitalnih medijev pove?al za 7 odstotnih to?k, medtem ko se je dostop prek ra?unalnikov sorazmerno zmanjšal.

Ra?unalniki ohranjajo prvo mesto pri poglobljenem pregledovanju vsebin v digitalnih medijih

Slovenski uporabniki digitalnih medijev za poglobljeno pregledovanje vsebin primarno uporabljajo namizne in prenosne ra?unalnike. iPROMova analiza beleži 3-krat ve?jo aktivnost uporabnikov, ki dostopajo do digitalnih vsebin prek ra?unalnikov, kot tistih, ki dostopajo prek mobilnih naprav. Kljub prevladujo?emu mobilnemu dostopu analiza kaže, da je skoraj polovica ogledov strani digitalnih medijev opravljena prek ra?unalnikov.

Analiza uporabljenih operacijskih sistemov je pokazala, da med operacijskimi sistemi prevladuje operacijski sistem Microsoft Windows z razli?ico Windows 10. Tej razli?ici pripada 63-odstotni delež kola?a, sledi ji razli?ica Windows 7 z 20 odstotki. Preostali del kola?a rabe operacijskih sistemov si delijo Mac OS X s 7 odstotki, Windows 8.1 s 6 odstotki ter ostali operacijski sistemi, kot so Linux in starejše razli?ice operacijskega sistema Windows.

Rudi Leskovec, iPROM
foto: iPROM


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
 
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com