DomovEkipaO nasCenik storitev

Sonyjevi senzorji vida

Sonyjevi senzorji vida

Sony je danes najavil prihod dveh modelov inteligentnih senzorjev vida, ki sta prva slikovna senzorja na svetu, opremljena s funkcionalnostjo procesiranja z umetno inteligenco (UI). Funkcionalnost procesiranja z umetno inteligenco, ki je vgrajena v sam senzor, omogo?a hitro procesiranje z umetno inteligenco ter pridobivanje samo tistih podatkov, ki jih uporabnik potrebuje. To prinaša manjšo zakasnitev pri prenosu podatkov ob uporabi storitev v oblaku, naslavlja pomisleke glede zasebnosti ter zmanjšuje porabo energije in stroške komunikacij.

Širjenje interneta stvari je privedlo do tega, da so vse vrste naprav povezane v oblak, s ?imer je postala obi?ajna tudi uporaba sistemov za obdelavo informacij, kjer se informacije, pridobljene iz takšnih naprav, obdelujejo s pomo?jo umetne inteligence v oblaku. Po drugi strani pa vedno ve?ji obseg informacij, ki se shranjujejo in obdelujejo v oblaku, prinaša vrsto težav. Pove?ana zakasnitev pri prenosu podatkov ovira obdelavo informacij v realnem ?asu. Tukaj so tudi pomisleki uporabnikov glede shranjevanja osebnih podatkov v oblaku ter druga vprašanja, kot so pove?ana poraba energije in višji stroški komunikacij, ki so ravno tako posledica storitev v oblaku.

Nova senzorja odlikuje zložena zasnova, sestavljena sta namre? iz slikovnega ?ipa in logi?nega ?ipa. Sta prva slikovna senzorja na svetu, opremljena z analizo slike z umetno inteligenco in funkcionalnostjo procesiranja na logi?nem ?ipu. Signal, ki ga pridobi slikovni ?ip, se obdela s pomo?jo UI na senzorju. To odpravi potrebo po visoko zmogljivih procesorjih ali zunanjem pomnilniku in tako omogo?a razvoj vrhunskih sistemov UI. Senzor namesto slikovnih podatkov odda metapodatke (semanti?ne informacije, ki pripadajo slikovnim podatkom), s ?imer zmanjša obseg podatkov in rešuje pomisleke glede zasebnosti. Poleg tega uporaba umetne inteligence omogo?a raznolike funkcionalnosti za razli?ne namene, kot na primer sledenje objektom v realnem ?asu z visoko hitrostjo procesiranja. Izbrati je mogo?e razli?ne modele UI in sicer tako, da se notranji pomnilnik prepiše v skladu z zahtevami uporabnika ali razmerami na lokaciji, kjer je sistem v uporabi.

Rudi Leskovec
foto: Sony

rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com